Εγγραφή ενός μέλους

Τακτικό μέλος μπορεί να γίνει μετά από αίτηση του, οιοσδήποτε ειδικός μάλαξης, που ασκεί ή δύναται να ασκήσει το επάγγελμά του στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
 

Επίσης, οιοσδήποτε είναι εγγεγραμμένος στο ταμείο ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ., με την προϋπόθεση προηγούμενης επαγγελματικής ιδιότητας, που εμπεριείχε την παροχή υπηρεσιών μάλαξης.

Η εγγραφή ενός μέλους γίνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου.

Σημείωση: Τα πεδία που σημειώνονται ως (απαραίτητο) είναι υποχρεωτικά.

 

➢ Στοιχεία Καταχώρησης

Συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία όπως θέλετε να εμφανίζονται στη καταχώρησή σας:

Απαραίτητες Διευκρινίσεις:

Η εγγραφή των μελών ολοκληρώνεται μετά την καταβολή της ετήσιας συνδρομής, όπως ορίζεται από το καταστατικό.