Το Ελληνικό Ινστιτούτο Μάλαξης έχει αποκλειστικά επιστημονικούς, εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς, μη κερδοσκοπικούς σκοπούς.

Οι κυριότεροι σκοποί του Σωματείου, σύμφωνα με το καταστατικό ιδρύσεώς του, είναι:

  • Η αναβάθμιση των επαγγελματιών της μάλαξης, με την αναγωγή των τεχνικών της από την εμπειρική και πρακτική μορφή τους σε ένα επιστημονικό και με επαρκή θεωρητικό υπόβαθρο επίπεδο, με στόχο την ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη εφαρμογή τους, για την καλύτερη πρόληψη και διασφάλιση της υγείας, όπως προβλέπεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.
  • Η προαγωγή της μάλαξης, η συνεχής επιστημονική ενημέρωση των μελών της και η αντιπροσώπευσή τους σε κρατικούς ή μη φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό για επιστημονικά και επαγγελματικά θέματα της τεχνικής της μάλαξης.
  • Η μελέτη, προβολή και προώθηση θεμάτων που αφορούν στη βελτίωση του υγειονομικού επιπέδου του ελληνικού λαού και η εξυπηρέτηση των υγειονομικών αναγκών του πληθυσμού με την εμπεριστατωμένη και υπεύθυνη προώθηση των ευεργετικών επιδράσεων της μάλαξης στο γενικό πληθυσμό.
  • Η ελεύθερη ανταλλαγή επιστημονικών πληροφοριών και η ελεύθερη διακίνηση ιδεών.