Σας προσκαλούμε όλους και όλες που ασχολείστε ερασιτεχνικά ή επαγγελματικά με την μάλαξη να γίνετε μέλη στον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΑΛΑΞΗΣ, ενός μη κερδοσκοπικού σωματείου με σκοπό την προώθηση της μάλαξης και την κατάκτηση του επιπέδου που της αξίζει!

 

Επειδή η τέχνη και επιστήμη της μάλαξης είναι ένα φαινόμενο που ποικίλλει σε παγκόσμιο επίπεδο, εντελώς διαφορετικές νομικές δικαιοδοσίες αναγνωρίζουν και δίνουν άδειες ασκήσεως επαγγέλματος μαλάκτη ανά χώρα.

 

Παρατίθενται αναφορικά παραδείγματα εκπαιδευτικού και νομικού πλαισίου καθορισμού της ιδιότητας του μαλάκτη, από Ευρώπη και Η.Π.Α.

 

Τα παραδείγματα αυτά και η προοπτική που υπάρχει για τους κανονισμούς που αναφέρονται δεν μπορούν να αντιπροσωπεύουν μια παγκόσμια άποψη του θέματος, αλλά είναι ενδεικτικά για μία καλοστημένη οργάνωση ελέγχου και προαγωγής του επιπέδου της μάλαξης.

 

Στη Γερμανία η μάλαξη, ως αντικείμενο σπουδών, ρυθμίζεται από το κράτος, σε τοπικό και σε εθνικό επίπεδο. Μόνο κάποιος που έχει συμπληρώσει 3.200 ώρες εκπαίδευσης (θεωρητικής και πρακτικής), μπορεί να φέρει τον επαγγελματικό τίτλο του μαλάκτη. Αυτό το άτομο μπορεί να παρατείνει την εκπαίδευσή του ανάλογα με τη διάρκεια της επαγγελματικής του πείρας ώστε να γίνει πτυχιούχος Φυσιοθεραπευτής.

 

Ένας απόφοιτος επιτρέπεται να θεραπεύει ασθενείς υπό την καθοδήγηση ιατρού. Καθοδηγείται από τον επαγγελματικό σύλλογο που ενσωματώνει και τους Φυσιοθεραπευτές. Αυτό περιλαμβάνει τον περιορισμό διαφήμισης και τον όρκο του απορρήτου για τους πελάτες.

 

Στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχουν σήμερα περίπου 300.000 θεραπευτές με άδεια ασκήσεως μάλαξης. Οι περισσότερες πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών απαιτούν άδεια άσκησης επαγγέλματος για θεραπεία με μάλαξη. Εάν μία πολιτεία δεν έχει νόμους που αφορούν την μάλαξη, τότε ένας επαγγελματίας δεν χρειάζεται να υποβάλει αίτηση για άδεια από το κράτος. Ωστόσο, ο επαγγελματίας θα πρέπει να ελέγξει εάν υπάρχει οποιαδήποτε τοπική ή εγχώρια νομοθεσία που να καλύπτει τη θεραπεία.

 

Τα προγράμματα εκπαίδευσης στις Η.Π.Α. διαρκούν συνήθως 500-1.000 ώρες, και μπορεί να χορηγηθεί πιστοποιητικό, δίπλωμα ή πτυχίο ανάλογα με τη σχολή. Η Επιτροπή Διαπίστευσης Μαλαξοθεραπευτών (COMTA) είναι μία από τις οργανώσεις που συνεργάζεται με τις σχολές μάλαξης στις Η.Π.Α.

 

Τριάντα εννέα (39) πολιτείες, η Περιφέρεια της Κολούμπια και τέσσερις (4) Καναδικές επαρχίες προσφέρουν σήμερα κάποιου είδους πιστοποίηση στο πεδίο επαγγελματιών θεραπευτών με αντικείμενο την μάλαξη και τη σωματοθεραπεία – συνήθως δίπλωμα, πιστοποιητικό ή εγγραφή σε συλλογικό όργανο και απαιτούν κάποιο είδος αδειοδότησης.

 

Σε τριανταδύο (32) πολιτείες χρησιμοποιούν το πρόγραμμα πιστοποίησης από την «Εθνική Επιτροπή Πιστοποίησης Θεραπευτικής Μάλαξης και Ασκήσεων Σώματος» ως βάση για τη χορήγηση αδειών, είτε με απλό τοπικό κανονισμό, είτε με νόμο. Το Εθνικό Συμβούλιο χορηγεί την ονομασία Εθνικά Πιστοποιημένος στον τομέα της Θεραπευτικής Μάλαξης και των Ασκήσεων Σώματος (NCTMB). Κάποιος να γίνει πιστοποιημένος θεραπευτής και μέσω μιας διαδικασίας αναγνώρισης αντίστοιχης εκπαίδευσης, προϋπηρεσίας και επαγγελματικής εμπειρίας.

 

Στις Η.Π.Α., το δίπλωμα είναι το υψηλότερο επίπεδο πιστοποίησης και αυτό περιορίζει όσους δεν έχουν άδεια από το να ασκούν θεραπεία μάλαξης, ή να ονομάζουν τον εαυτό τους με αυτόν τον προστατευόμενο τίτλο. Η πιστοποίηση επιτρέπει μόνο σε όσους πληρούν συγκεκριμένα εκπαιδευτικά κριτήρια να χρησιμοποιήσουν τον προστατευόμενο τίτλο και η εγγραφή στον επίσημο κατάλογο θεραπευτών επιτρέπεται σε όσους πληρούν κάθε εκπαιδευτική απαίτηση.

 

Η Ιταλία, η Ιαπωνία, η Κίνα, η Μεγάλη Βρετανία και η Σουηδία είναι οι χώρες, εκτός από τις Η.Π.Α., που έχουν ήδη εντάξει την μάλαξη σε επίσημα ερευνητικά, κρατικά προγράμματα. Η Γερμανία, όπως προαναφέρθηκε, έχει ενιαίο επαγγελματικό φορέα για τους μαλάκτες και τους φυσικοθεραπευτές.

 

Στην Γαλλία απαιτούνται τρία χρόνια σπουδών και δύο τελικές εξετάσεις για να δοθεί μια επίσημη άδεια επαγγελματικής ασκήσεως της μάλαξης.

 

Η αναγνώριση της μάλαξης είναι σχεδόν καθολικά κατεκτημένη ανά την υφήλιο, και το επόμενο βήμα για τις αρμόδιες ομοσπονδίες είναι η βελτίωση της οργάνωσης των προγραμμάτων σπουδών, η περαιτέρω διεκδίκηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων τους από τους κρατικούς φορείς (συνήθως, υπουργεία υγείας), και η ενίσχυση του κύρους με την διεξαγωγή ερευνητικών μελετών (όπως προτείνει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας).

 

Η πρώτη συγκροτημένη προσπάθεια συλλογικού οργάνου για ειδικούς της μάλαξης στην Ελλάδα προέκυψε στα μέσα του 2011 με την εκκίνηση της ίδρυσης του Σωματείου μας, με ονομασία «Ελληνικό Ινστιτούτο Μάλαξης Κεντρικής Μακεδονίας».

 

Είναι μία συλλογική απόπειρα ενίσχυσης του αντικειμένου της μάλαξης και προάσπισης του τίτλου του ειδικού εφαρμογής της, μέσα από ένα μη κερδοσκοπικό φορέα με αμιγώς επιστημονικά και εκπαιδευτικά κίνητρα.

 

Το ρητό ότι «στην Ελλάδα είσαι ό,τι δηλώσεις» έχει πλήξει καίρια το επαγγελματικό προφίλ της μάλαξης, καθώς δεν υπάρχει σχεδόν κανένας έλεγχος για την πιστοποίηση κάποιου ειδικού μαλάκτη.

 

Ο οποιοσδήποτε, οπουδήποτε, μπορεί να ασκήσει το επάγγελμα του μαλάκτη, χωρίς κανένα ουσιαστικό έλεγχο πέραν της κατά τόπου Εφορίας – η οποία ασφαλώς δεν μπορεί να είναι υπεύθυνη ελεγκτική αρχή για την κρίση της επαγγελματικής αρμοδιότητας ενός ατόμου σχετικά με τις υπηρεσίες μάλαξης. Κατ’ εξοχήν, αυτή η αρχή είναι το υπουργείο υγείας, ή ελέγχεται από αυτό – όπως προαναφέρθηκε στα παραδείγματα άλλων χωρών.

 

Η λύση, επομένως, θα προκύψει μέσα από το αρμόδιο υπουργείο, ή από τη συλλογική οργάνωση των επαγγελματιών.